Институтът за пазарна икономика представя документалния филм "2 процента в твоята община"

Институтът за пазарна икономика представя документалния филм "2 процента в твоята община"

IF 06:30:02 15-02-2022
ZM1634IF.003 06:30
общини - финансова децентрализация - филм

Институтът за пазарна икономика
представя документалния филм
"2 процента в твоята община"


София, 15 февруари (Елена Савова, БТА)
Институтът за пазарна икономика (ИПИ) представя днес документалния филм "2 процента в твоята община", посветен на дебата за финансовата автономност на общините.
Филмът разказва за предизвикателствата пред местната власт в България и представя в детайли идеята за споделяне на данъци и по-точно - за преотстъпване на 20 процента от приходите от подоходното облагане в страната.
В лентата участват представители на местната власт от различни типове общини - кметовете на Габрово, Троян и Полски Тръмбеш, заместник-кметове на Столична община и Пловдив, представители на Община Стара Загора, както и представители на Националното сдружение на общините и различни хора по места.
Филмът е в пет части, които постепенно развиват идеята за споделяне на приходите от данъка върху доходите. Поставя се фокус върху ролята на общините в живота на всеки гражданин, регионалната икономика и усилията на местната власт да привлича инвестиции, зависимостта от държавата и европейските средства за публични инвестиции по места, пътя към по-голямата финансова автономност на общините, преотстъпването на част от приходите от подоходното облагане и инструментите за изравняване и подкрепа на по-малките и бедни общини в страната.
Филмът ще бъде представен тази вечер от 19:00 часа в Дом на Киното, ул. "Екзарх Йосиф" 37.
/ЦМ/