Компанията за дигитална инфраструктура "Екуиникс" разшири услугите си "Нетуърк едж"

Компанията за дигитална инфраструктура "Екуиникс" разшири услугите си "Нетуърк едж"

IF 16:32:01 14-02-2022
ZM1628IF.008
високи технологии - компания - услуга

Компанията за дигитална инфраструктура "Екуиникс"
разшири
услугите си "Нетуърк едж"


София, 14 февруари (Христо Воденов, БТА)
Компанията за дигитална инфраструктура Екуиникс (Equinix, Inc.) разшири своите услуги "Нетуърк едж" (Network Edge), като те са вече налични на пет нови пазара, включително Париж, Хелзинки, Дъблин, Милано и Стокхолм, съобщиха от представителството в София.
"Нетуърк едж" позволява на всяка компания да установи присъствие там, където все още няма такова, както и да обработва данни по-близо до потребителя, без нуждата от физическо присъствие в центъра за данни. Добавяйки "Нетуърк едж" на ключови пазари, "Екуиникс" позволява на компаниите, които желаят да установят или пък да разширят своите услуги в посочените държави, да могат да имат взаимосвързаност с бизнесите в Европа без нуждата от значителни разходи или инфраструктура.
"Нетуърк едж" дава достъп до пълния потенциал на "Платформ Екуиникс" (Platform Equinix) за компаниите, които използват услугата. Така всяка, която иска да установи виртуално присъствие, ще има възможност да направи това чрез внедряване на виртуализация на мрежовите функции от различни доставчици, а Ай Ти и мрежовите инфраструктури се скалират в рамките на минути.
Изпълнителният директор на "Екуиникс" в България, Здравко Николов, отбеляза: "Разширяването на Нетуърк едж в Европа отразява новата реалност за бизнеса във все по-виртуалния ни свят. Въпреки че услугата все още не е налична в България, Нетуърк едж може да помогне на българските компании да достигнат тези 5 пазара чрез Екуиникс Фабрик (Equinix Fabric) бързо и без нуждата от физическа инфраструктура".
/ЦМ/