Компенсирането на потребителите заради високите енергийни цени продължава

Компенсирането на потребителите заради високите енергийни цени продължава

IF 15:28:01 14-02-2022
ZM1524IF.007
енергетика - цени - компенсации

Компенсирането на потребителите
заради високите енергийни цени
продължава


София, 14 февруари (Христо Воденов, БТА)
Компенсирането на потребителите заради високите енергийни цени продължава и в момента, съобщава Министерството на енергетиката.
Компенсациите се отразяват като намаление на дължимите суми за декември и януари по фактурите, които клиентите получават през февруари. Компенсации за електроенергия се полагат на всички представители на бизнеса, а за природен газ - на битовите потребители. Конкретните суми се изчисляват спрямо потреблението на всеки клиент. Тези суми трябва да бъдат посочени на отделни редове във фактурата.
Ако даден потребител не е получил дължимата му компенсация, той може да сигнализира за това Министерството на енергетиката (МЕ). Към сигнала, който се подава със специална бланка, следва да бъде приложена сканирана фактура за съответния месец и последно издадена фактура от доставчика. МЕ се ангажира да направи проверка на всеки отделен случай. Сигналът трябва да бъде изпратен на e-energy@me.government.bg.
/ЦМ/