Количеството битови отпадъци на човек в ЕС през 2020 г. е било до 505 килограма. България е генерирала по 444 килограма

Количеството битови отпадъци на човек в ЕС през 2020 г. е било до 505 килограма. България е генерирала по 444 килограма

Източник: Евростат

IF 13:39:31 14-02-2022
SS1335IF.015
ЕС - битови отпадъци - България

Количеството битови отпадъци на човек в ЕС
през 2020 г. е било до 505 килограма.
България е генерирала по 444 килограма


Брюксел, 14 февруари (БТА)
През 2020 г. количеството битови отпадъци, генерирано на човек в ЕС, е било до 505 килограма, което е с 4 килограма повече на човек спрямо 2019 г. и 38 килограма повече, отколкото през 1995 г., отчита Евростат.
ЕС е генерирал общо 225,7 милиона тона битови отпадъци през 2020 г., което е увеличение с 1 на сто спрямо 2019 г. (+1,8 милиона тона) и +14 на сто спрямо 1995 г. (+27,7 милиона тона).
Генерирането на битови отпадъци варира значително в отделните страни членки. През 2020 г. Дания и Люксембург са събрали най-голямо количество битови отпадъци - 845 килограма и 790 килограма на човек, следвани от Малта (643 килограма) и Германия (632 килограма).
Румъния (287 килограма), Полша (346 килограма) и Унгария (364 килограма) са регистрирали най-малко количество битови отпадъци на човек през 2020 г.
България е по средата с генерирани 444 килограма битови отпадъци на човек.
Спрямо 1995 г. само седем страни членки са генерирали по-малко количество битови отпадъци на човек от населението през 2020 г: България (-36 на сто), Унгария (-21 на сто), Словения (-18 на сто), Румъния (-16 на сто), Испания (-10 на сто), Белгия (-9 на сто) и Нидерландия (-1 на сто).
Вариациите в отделните страни отразяват различията в моделите на потребление и икономическо богатство, както и различията в събирането и управлението на битовите отпадъци. Страните се различават и по отношение на това какво количество отпадъци от търговска и административна дейност се събират и управляват наред с отпадъците от домакинствата.
Количеството рециклирани отпадъци е останало стабилно през 2020 г. Рециклирането на материали се е понижило до 67 милиона тона спрямо 68 милиона тона през 2019 г., което съответства на 151 килограма на човек (колкото и през 2019 г.). Спрямо 1995 г. жителите на ЕС са рециклирали 44 милиона тона (97 килограма на човек) повече.
Компостирането, което също се смята за вид рециклиране, е нараснало значително. През 2020 г. са били компостирани 40 милиона тона (90 килограма на човек), което е три пъти повече, отколкото през 1995 г. (14 милиона тона или 33 килограма на човек).
Въпреки че ЕС е генерирал повече отпадъци, общото количество на депонираните битови отпадъци е намаляло. През 2020 г. общото количество депонирани битови отпадъци се е понижило от 121 милиона тона през 1995 г. до 52 милиона тона (-58 на сто). Това съответства на среден годишен спад от 4 на сто. (Галя Горнишка)
/СС/