Необходими са 178 млн.лв., за да съществуват дружествата от масовия градски транспорт в София, според КТ "Подкрепа"

Необходими са 178 млн.лв., за да съществуват дружествата от масовия градски транспорт в София, според КТ "Подкрепа"

IF 13:26:01 14-02-2022
RI1319IF.003
КТ "Подкрепа" - столичен градски транспорт - отворено писмо

Необходими са 178 млн.лв., за да съществуват
дружествата от масовия градски транспорт в София,
според КТ "Подкрепа"


София, 14 февруари (София Господинова, БТА)
Федерацията на транспортните работници към КТ "Подкрепа" настоява да бъдат предвидени и отпуснати на общинските транспортни дружества в София от държавния бюджет средства в размер на 178 млн. лв. Това се посочва в отворено писмо на "Подкрепа" относно необходимостта от дофинансиране на общинските транспортни дружества в София - "Столичен Автотранспорт" ЕАД, "Столичен Електротранспорт" ЕАД, "Метрополитен" ЕАД и "Център за градска мобилност" ЕАД. Писмото е адресирано до председателите на комисията по бюджет и финанси, и на транспортната комисия към парламента, както и до председателите на всички парламентарно представени политически сили.
В писмото се посочва, че според прогнозите за финансиране на общинския транспорт в София през 2022 г. са необходими 503 млн. лв. с ДДС. Към момента предвидените средства за разплащане на транспортната задача от приходи от продажба на превозни документи е 131 млн. лв. с ДДС, предвидени са и средства в размер на 150 млн. лв. с ДДС от бюджета на Столичната община, както и 21 млн. лв. с ДДС за преференциални карти от държавния бюджет. Според "Подкрепа" посочените данни ясно илюстрират необходимостта от още близо 73 млн. лв. за енергийно осигуряване на дружествата, или със 185 процента в повече спрямо 2020 г., което означава, че предвидените компенсации от държавата за месеците декември 2021 г. и януари 2022 г. са в недостатъчен размер и не биха довели до оздравяване състоянието на предприятията. Столичните транспортни дружества имат обща задлъжнялост към контрагенти в размер на над 40 млн. лв. Само един от примерите е "Метрополитен" ЕАД, което дължи 8 млн. лв. на МВР за охрана, за период от шест месеца. Също така в дружествата предстои на база тригодишно споразумение между синдикатите и Столичната община, увеличение с 10 процента на основните заплати на работниците, считано от 1 март 2022 г.
От "Подкрепа" заявяват, че през изминалите две години се наложи дружествата да функционират на пълни обороти при много ниско ниво на ползваемост на предоставяната услуга, а именно да реализират дейността си при разходи, надвишаващи приходите, т.е. да генерират задължения към контрагенти и финансови загуби. Работниците, които по численост са над 8000 човека, не спираха да упражняват труда си с ясното съзнание, че рискуват здравето и живота на себе си и на близките и роднините си. Същите тези работници допринесоха за това транспортните дружества да реализират на територията на град София изминати по над 60 млн. километри маршрутен пробег на година. И, когато към ковид обстановката прибавим интензивно нарасналите цени на електроенергия и горива, с огромно притеснение констатираме, че липсата на адекватни мерки и решения, свързани с отпускане на финансови средства от държавния бюджет, води до некачествена услуга или липса на каквато и да е такава. Това категорично ще катализира социално напрежение, изразяващо се в протестни действия и гражданско неподчинение, предупреждават от синдиката.

/РИ/