Синоптична обстановка 10-14 декември 2021 г., значителни валежи в Южна България

Синоптична обстановка 10-14 декември 2021 г., значителни валежи в Южна България

В периода 10-15.XII през Балканите премина средиземноморски циклон и доведе до валежи от дъжд в много райони от страната, значителни в югозападната й част. В челото на циклонална област на 10.XII в източната половина от страната се усили южният вятър и там дневните температури достигнаха 15-19 °С. В този ден премина и първата вълна, по която имаше валежи в цялата страна,  по-съществени в югозападните райони – Благоевград 25 mm, на Рожен – 34 mm, Кърджали – 18 mm. По същия процес в климатичните станции на НИМХ бяха отчетени значителни валежи в: Крумовград 36 mm, Златоград 29 mm, Малко Търново 23 mm. Трябва да се отбележи, че в голяма част от района от началото на декември вече бяха натрупани валежи от 80 до 120 mm, което прави подложната повърхност преовлажнена. В отделни райони, по преминалото атмосферно смущение, беше регистрирана и гръмотевична дейност, на 10 деквмри в Рожен и Пазарджик, на 12 декември в Гоце Делчев, Казанлък и Рожен.

Фиг. 1. Денонощна сума на валежа от 8 часа на 11.XII до 8 часа на 12.XII.2021 г. по оперативни данни от измервателната система на НИМХ

След преминалия на 10.XII атмосферен фронт, през нощта срещу 11.XII валежите временно спират, но още сутринта на 11.XII от югозапад, по средиземноморски циклон с приземен център над Южна Италия, започват нови валежи, които без прекъсване в Западна България и Родопите продължават през целия ден, а през нощта срещу 12.XII. обхващат страната. Количествата на валежите са най-съществени след обяд на 11.XII и през нощта срещу 12.XII. Пространственото им разпределение е представено на Фиг. 1. Центърът на средиземноморския циклон преминава от Югозападна България през Централна, разделят се два центъра, като единият се изнася на север през Румъния, а другият стационира над Родопите. По фронталните системи, свързани с тези центрове има и гръмотевична дейност, по-интензивна в Родопите, където и вятърът се усилва значително,  през нощта на 11.XII срещу 12.XII в Кърджали и Сандански поривите на вятъра достигат 19 m/s, в Рожен и Елхово - 18 m/s, в Разград - 17 m/s, на нос Калиакра 21 m/s. Валежите продължават в Югозападна и на места в Източна България.

На 12.XII около и следобяд валежите за кратко спират преди новата вълна, свързана с израстване на баричен гребен от запад и понижение на температурите. Дъждът в планините, а и в котловинните полета преминава в сняг. На юг от страната се формирапоредният циклонален център,който от Егейско море се премества на изток към Проливите и по-късно към Мала Азия. Дъждът и по поречието на Струма, в Сандански и Петрич, преминава в сняг. По поречието на Места остава дъжд. На 13.XII по градиентната зона между високото налягане на север и циклоналният център, оттеглящ се над Мала Азия, продължава да вали, отново в почти цялата страна, но по-съществени са валежите в Родопите, които до вечерта на 14.XII отслабват и до края на денонощието спират.

Сумарно, за цялата обстановка (поредица от преминаващи вълни като атмосферни фронтове, а и като два циклонални центъра в близост или през страната ни), отчетените валежи над 20 mm са представени на графиките по-долу (Фиг. 2 и Фиг. 3). В останалите райони от страната количествата са под тази стойност.

Най-съществени са валежите за цялата обстановка в Златоград - 252 mm, Рожен - 161 mm, Райково - 157 mm, Чепеларе 153 mm, Ивайловград - 107 mm, Джебел - 105 mm.

Началото на синоптичната обстановка, развила се у нас в периода 10-14.XII.2021 г. трябва да търсим малко по-рано – на 7.XII, когато в района на Ирландия се заражда бурята, носеща името BARRA (Фиг. 4). На картата на ECMWF (Европейски център за средносрочни прогнози) е представено полето на приземното налягане за 7.XII.2021 г. над Европа (черните контури) и полето на скоростта на вятъра на изобарно ниво 850 hPa (цветната скала). В същия ден през Балканите преминава поредният средиземноморски циклон и донася валежи, значителни в много райони в Югозападна България. Пространственото разпределение на тези валежи е представено на картата от Фиг. 5. Бурята BARRA преминава през Британските острови на 7 и 8.XII  и с по-нататъшното си развитие, част от нейната енергия се пренася към развиващата се над Западна и Централна Европа барична долина (Фиг. 6).

 

Фиг. 4. Поле на приземното налягане над Европа (черни изолинии през 5 hPa) и поле на вятъра на изобарна повърхнина 850 hPa (цветна скала за стойностите над 10 m/s) за 7.12.2021 г., ECMWF


Фиг. 5. Денонощна сума на валежа от 8 часа на 6.XII до 8 часа на 7.XII.2021 г. по оперативни данни от измервателната система на НИМХ

В циркулацията на тази долина на 11.XII се формира и развива средиземноморски вихър, добре изразен както във височина в атмосферата (Фиг. 6), така и при земята. В допълнение на 12.XII, в района на Балканите преминава и добре изявено струйно течение на 200 hPa (Фиг. 7). България попада под влияние на неговия ляв изход, което допринася за развитие на интензивните процеси по преминаващия средиземноморски циклон и свързаните с него фронтални системи. При това, пред преминаващия фронт се усилва югозападният вятър, а по развилите се конвективни процеси се отчитат и силни пориви, в част от Родопите до около 100 km/h. Падналият в края на обстановката сняг, когато в тила на високия средиземноморски циклон нахлува и студен въздух (Фиг. 8), беше мокър и тежък, което допълнително доведе до събаряне на клони и цели дървета. На Фиг. 9 се вижда, че по високите части на Родопите височината на снежнаа покривка надхвърля 50 cm.

Фиг. 6. Поле на геопотенциала на изобарна повърхнина 500 hPa (черни изолинии, през 4 gdm) и поле на температурата на изобарна повърхнина 850 hPa (цветна скала) за 11.XII.2021 г. 12 UTC, ECMWF


Фиг. 7. Поле на приземното налягане над Европа (черни изолинии през 5 hPa) и поле на посоката и скоростта на вятъра на изобарна повърхнина 200 hPa (цветна скала за стойностите над 30 m/s и стрелки за посоката) за 12.XII.2021 г., ECMWF


Фиг. 8. Поле на геопотенциала на изобарна повърхнина 500 hPa (черни изолинии, през 4 gdm) и поле на температурата на изобарна повърхнина 850 hPa (цветна скала) за 13.12.2021 г., ECMWF

Фиг. 9.  Височина на снежната покривка на 15.XII.2021 г.

Развитието на обстановката се наблюдаваше и с помощта на спътниковата информация, получавана в оперативен режим в НИМХ (Фиг. 10).

 

Фиг. 10. Анимация на спътникови снимки на 11.XII.2021 г.

Фиг. 11. Карта с издадените предупреждения за опасни метеорологични явления за 11.XII.2021 г.

За 11.XII НИМХ издава предупреждение от втора степен (оранжев код) за областите Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково за значителни валежи с количества до 65 mm и силен южен вятър с пориви 20-25 m/s (Фиг. 11). Има много щети, включително и по измервателна инфраструктура на НИМХ – Фиг. 12.

Фиг. 12. Снимки на разрушения на измервателна инфраструктура на НИМХ по реките Струма и Места. Снимките са напавени от служителина НИМХ – хидронаблюдатели 

 

НИМХ