НИМХ е участник в "Дестинация Земя" - европейски проект за създаване на цифрови близнаци на екстремни природни явления

НИМХ е участник в "Дестинация Земя" - европейски проект за създаване на цифрови близнаци на екстремни природни явления

EZ 16:19:31 12-11-2021
AK1615EZ.003
НИМХ - европейски проект

НИМХ е участник в "Дестинация Земя" - европейски проект за създаване на цифрови близнаци на екстремни природни явления


София, 12 ноември /БТА/
Европейската организация за експлоатация на метеорологични спътници - ЕУМЕТСАТ е една от трите европейски организации, съвместно с Европейската космическа агенция и Европейския център за средносрочни прогнози, които са в основата на мащабния проект на Европейската Комисия - "Дестинация Земя" (DestinE), чията основна задача е да моделира цялата земна система.
Управителният съвет на ЕУМЕТСАТ, в който Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) участва, даде зелена светлина за включването на организацията в проекта, чията първа фаза е с бюджет отт 35 милиона евро.
До 2024 г. задачата е да се разработи отворената дигитална платформа и първите два цифрови близнака - за екстремни природни явления и за адаптиране към изменението на климата, а до 2027 г. да се интегрират в платформата и други ключови инициативи като тази за създаването на цифров близнак на океанската среда. (http://www.bta.bg/bg/c/EZ/id/2506543 )
Революционната инициатива за създаване на цифрови близнаци на земната система включва изграждането на нейно виртуално копие, което в крайна сметка позволява по-добър поглед върху метеорологичните и климатичните явления и тяхното въздействие върху обществото.
Основната отговорност на ЕУМЕТСАТ е изграждането на облачната система от данни, което е в основата на DestinE. Тази система ще включва и ще направи достъпни огромни обеми данни от собствените спътникови системи за наблюдение на Земята на ЕУМЕТСАТ, както и от мисиите на ЕС Copernicus Sentinel, мисиите на Космическата агенция и данните от Европейския център за средносрочни прогнози за времето.
Тази иницатива е признание от страна на Европейския съюз към експертизата на европейските метеорологични служби и тяхната роля при осигуряването на безпрецедентни наблюдения на времето и климата и за създаването на важен нов инструмент за информирано провеждане на политики. /ПВ/

Снимка: Европейска комисия
/АКМ/