НИМХ участва в среща на директорите на хидрометеорологични служби за Югоизточна Европа

НИМХ участва в среща на директорите на хидрометеорологични служби за Югоизточна Европа

EZ 16:52:01 05-11-2021
HT1649EZ.019
Наука - България

НИМХ участва в среща на директорите на хидрометеорологични служби за Югоизточна Европа


София, 5 ноември /БТА/
Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) взе участие в 19-тата среща на на 4 ноември 2021 г. Това е форум за споделяне на информация за напредъка, постигнат през изминалата година по отношение основните научни и оперативни дейности на хидрометеорологичните служби в Югоизточна Европа.
Българската делегация, ръководена от проф. Христомир Брънзов, генерален директор на НИМХ, също докладва новите моменти от работата ни за последната 1 година. Акцентът беше поставен върху автоматизацията на валежомерната мрежа на НИМХ с нови 270 станции, оборудването на част от климатичните и метеорологични станции с електронни устройства - METEO 100 и 200 позволяващи дистанционно измерване на параметрите на времето като температура и влажност. През последната година тече инсталирането на нови електронни психрометри в синоптичните и климатичните станции, а в оперативен режим вече се предава информация и от обновената валежомерната мрежа. Автоматичните валежомери AMS-10 дават информация не само за акумулирания валеж за определен период от време, но и за неговия интензитет на всяка минута/всеки пет минути. Данните се предават в почти реално време, а при преминаване в интензивен валеж - веднага. Така всяка валежомерна станция може да се използва и за оценка на интензивните валежи.Страните-участнички обсъдиха и други важни регионални задачи и възможности за сътрудничество - от ролята на националните хидрометеорологични служби за националните планове за адаптиране към изменението на климата, през новите модели, продукти и услуги, които се развиват от Европейския център за средносрочни прогнози до нововъзникващи потребности от обучения и квалификация за учените и експертите, работещи в тях.


/ХТ/