НИМХ партнира в проект, финансиран по Европейската рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и иновации Хоризонт 2020

НИМХ партнира в проект, финансиран по Европейската рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и иновации Хоризонт 2020

Снимка: Европейската комисия

Националният институт по метеорология и хидрология е партньор в проект, финансиран по Европейската рамкова програма за научни изследвания, технологично развитие и иновации Хоризонт 2020 - ILIAD „Интегрирана рамка за морски данни и услуги“.

Проектът е обединение на 56 изследователски организации, университети, компании и предвижда предоставяне на достъп до научна информация за морската среда, в т.ч. и в онлайн среда. Основната цел е разработване, експлоатация и демонстриране на оперативно съвместима и ефективна платформа, която ще осигури виртуална реалност - цифров близнак на океанската среда. Платформата ще интегрира мрежи от системи за наблюдение и прогнозиране във всички европейски морета, адресирайки както открито море, така и крайбрежната зона. Платформата ще събира данните си от многото бази данни, поддържани от агенции, публични органи, изследователски институции и университети на страни от ЕС и извън ЕС, които също граничат с европейските морета, интегрирайки съществуващите съоръжения и мрежи за наблюдение на земята, надграждайки върху ключови инициативи като Copernicus, GEOSS, GOOS, EMODNet, ESFRI, Eurofleets+, EuroArgo, JERICO-RI, Danubius, EMBRC, EMSO, ICOS, LifeWatch, Med-OBIS, GBIF, AquaMaps, Marine IBA e-atlas, MAPAMED и други.

НИМХ ще има възможност чрез проекта да разшири своята измервателна инфраструктура и да увеличи плътността на измервателната мрежа (както в морето, така и в крайбрежната зона) чрез нови модерни сертифицирани сензори, технологии и мрежова комуникационна мрежа. Предвижда се създаване на център за събиране на данни, предварителната им обработка, визуализация и представяне; интегриране на технологии за помощ на безпилотни самолети за метеорология, хидрология и мониторинг на замърсяването; внедряване на съвременната спектроскопична технология LIPS за анализ на морска вода (микропластика, откриване на техногенни и биологични опасности). Проектът ще позволи дигитализиране на съществуващите данни за наблюдение на морето  като морско ниво, морски вълни, радиоактивност, химически параметри.

Чрез проекта ще се развие сътрудничеството на НИМХ с различни организации, сред които граждански и неправителствени институции, бизнес организации и висши училища за създаване на иновативни решения и услуги за обществото. Съвместно с другите партньори от България – Техническият университет във Варна и Пристанище Варна, например, ще се създаде пилотен модел на система за подобряване на безопасността за навигиране на кораби, в т.ч. и при лоши (опасни) хидрометеорологични условия с възможност за „сляпо“ навигиране при мъгла. 

 

НИМХ