Цикълът на агро-хранителната система и устойчивото потребление на храни проследени в научна конференция на УНСС

Цикълът на агро-хранителната система и устойчивото потребление на храни проследени в научна конференция на УНСС

доц. д-р Стилиян Стефанов

На 16.09.2021 г. в Университета за национално и световно стопанство се проведе кръгла маса на тема „Устойчивото потребление на храни в България” под патронажа на ректора проф. д-р Димитър Димитров. Форумът се осъществи в хибридна форма, което предостави възможност на повече участници да вземат участие в дискусията.

Кръглата маса беше организирана в три панела. В първия панел „Законодателство, политики и инициативи за насърчаване на устойчивото потребление на храни“, освен представители от УНСС, участваха лектори от Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието, храните и горите, Българска агенция по безопасност на храните, Българска мрежа на Глобалния договор на ООН, GS1 България, Българска търговско-промишлена палата, Икономически университет – Варна. Дискусията беше насочена основно към намиране на отговор до каква степен политиките и законодателството подпомагат налагането на устойчиви модели на производство и потребление на храни в България. Участниците в панела се обединиха около мнението, че се предоставят нови възможности и предизвикателства на всички етапи по веригата за създаване на стойност в областта на устойчивостта на храните.

Темата „Добри практики за налагане на устойчиви потребителски модели на храни и намаляване на хранителните отпадъци в България“, разисквана във втория панел, привлече интерес за участие от страна на Фондацията за биологично земеделие „Биоселена“, Българската асоциация на КСО специалистите, Българската хранителна банка, Българската национална асоциация „Активни потребители“, Кауфланд България и Икономическия университет – Варна. Участниците представиха добри практики от всички етапи от цикъла на устойчивата агро-хранителна система: устойчиво производство на храни, устойчива преработка и дистрибуция на храни, устойчиво потребление на храни и предотвратяване на разхищението и хранителните отпадъци в България.

Третият панел беше посветен на ролята на младите хора за трансформацията на хранителната система. В дискусията се включиха млади предприемачи, представители на бизнеса и браншовите организации, НПО, асоциации на потребителите, обучаващи и изследователски организации, медии и специализирани издания и др. Участниците в младежката сесия представиха различни модели на ангажираност за налагане на устойчивото потребление на храни и за намаляване на хранителните отпадъци в България.

Постигната бе целта на кръглата маса да се чуят мненията на експерти от институциите, академичните среди, неправителствените организации, потребителите и бизнеса по отношение на устойчивостта на хранителната система, осигуряването на здравословна и надеждна храна, намаляването на хранителните отпадъци, необходимостта от маркировки, публичните политики и закони за налагане на устойчиви модели на потребление на храна в България.

 

УНСС