Основни данни за лятото в България през 2021 г.

Основни данни за лятото в България през 2021 г.

Според астрономическия календар за 2021 г. на Института по астрономия към БАН http://nao-rozhen.org/astrocalendar/2021/Astronomical_calendar_2021.pdf астрономическото лято на 2021 г. е започнало на 21.VI и продължава до 22.IX. Метеорологичното лято, обаче, е тримесечният период на трите най-топли месеца – юни, юли и август. Тук са дадени няколко данни за метеорологичното лято на 2021 г.

По данни от основни оперативни метеорологични станции на НИМХ средните сезонни температури сa между 0.8 и 2.7 °С над климатичната норма за периода 1961-1990 г. Лятото на 2021 г. е едва на четвърто или пето място[1] в класацията за най-горещо лято от 2000 г. до сега. Най-горещо е лятото на 2012 г., следвано от 2007, 2003 и 2017 г. На фигура 1 са показани карти на средната сезонна температура и нейното отклонение от климатичната норма за изтеклото лято. Сезонни карти за температура и валеж за календарните сезони могат да бъдат намерени  на http://www.meteo.bg/bg/seasonAnalyses . На фигура 3 в лявата колона са показани карти на отклонението на средната месечна температура от климатичната норма. Месечни карти на температура и валеж могат да бъдат намерени на http://www.meteo.bg/bg/minalMesets . Картите се произвеждат автоматично на базата на данни от оперативни метеорологични станции на НИМХ.

 

 

 

Фигура 1. Средна сезонна температура (°С) (а) и нейното отклонение от климатичната норма (б) за лятото на 2021 г.

Средно за страната, сезонните количества валеж са близки до климатичната норма, но са разпределени в много широки граници. Например в Плевен, Благоевград, Сандански и Кюстендил лятото е относително сухо, а в Силистра, Шабла и Карнобат е с големи сезонни количества валеж. На фигура 2 са показани карти на сезонното количество валеж като абсолютна стойност и като процент от климатичната норма ( http://www.meteo.bg/bg/seasonAnalyses  ). На фигура 3 в дясната колона са показани карти на месечното количество валеж като процент от нормата за летните месеци (  http://www.meteo.bg/bg/minalMesets ).

  

 

Фигура 2. Сезонно количество валеж (mm, l/m2) (а) и в процент от климатичната норма (б) за лятото на 2021 г.

Лятото започва с хладно и дъждовно време с температури близки до нормалните или по-ниски през първото и второто десетдневие на юни. На фигура 4 са показани диаграми на сезонния ход на температурата, а на фигура 5 са показани диаграми на сезонния ход на валежите в София, Пловдив, Плевен и Варна. Диаграми на месечния ход на температурата и валежите могат да бъдат намерени на  http://www.meteo.bg/bg/minalMesets . През третото десетдневие на юни има значително затопляне и през юли и август е много горещо с продължителни безвалежни периоди. Относително понижение на температурите до нормални за сезона нива и повече валежи има през няколко дни от третото десетдневие на юли, но след това в края на юли и началото на август са на-горещите дни на лятото. На много места максималните температури надхвърлят 40 °С. През второто и третото десетдневие на август остава горещо, но има постепенно понижение на температурите към близки до нормалните за сезона нива в края на месеца. В оперативните метеорологични станции на НИМХ най-високата измерена температура е 42.6 °С в Садово на 2.VIII. Най-голямото 24-часово количество валеж е 83 mm, измерено в с. Владимирово, обл. Добрич, на 29.VIII.

 

 

 

 

Фигура 3. Отклонение на средната месечна температура от климатичната норма (°С) (лява колона) и месечно количество валеж в процент от климатичната норма (дясна колона) за летните месеци юни (първи ред), юли (втори ред) и август (трети ред)

 

Фигура 4. Сезонен ход на температурата (°С) като 7-дневна пълзяща средна стойност за София (а), Пловдив (б), Плевен (в) и Варна (г) през лятото на 2021 г.

 

 

Фигура 5. Сезонен ход на валежите (mm, l/m2)  през лятото на 2021 г. за София и Пловдив (а) и Плевен и Варна (б)

Засушаването в разгара на лятото доведе до усложняване на пожарната обстановка в страната. Имаше много висока степен на пожароопасност и огнеборци водеха гасителни действия едновременно на няколко големи пожари в края на юли и в началото на август. На фигура 6а е показана карта на индекс на пожароопасност за 3.VIII ( http://www.meteo.bg/bg/forecasts/fireindex ). Захлаждането в края на август дойде с гръмотевични бури. Мълнии поразиха двама души, а градушка опустоши зеленчукови градини в обл. Пловдив. На фигура 6б е показана карта на регистрирани мълнии в България на 25.VIII ( http://www.meteo.bg/bg/sferici ). 

 

Фигура 6. Индекс на пожароопасност на 3.VIII (а) и регистрирани мълнии на 25.VIII (б)

НИМХ публикува месечен (ISSN 1314-894X) и годишен  (ISSN 2738-781X) хидрометеорологични бюлетини. Последният излязъл брой на месечния бюлетин е достъпен на http://www.meteo.bg/meteo7/sites/storm.cfd.meteo.bg.meteo7/files/Bulletin.pdf , а годишните бюлетини за 2019 и 2020 г. са достъпни на http://www.meteo.bg/bg/zaNas/godishen .

[1] Представените тук анализи са предварителни и са на базата на данни от оперативните метеорологични станции на НИМХ. Могат да се различават от крайните анализи, които предстои да бъдат направени на базата на данни от всички станции.

 

НИМХ