Сезонна прогноза за България за сезон есен на 2021 г.

Сезонна прогноза за България за сезон есен на 2021 г.

През последните години сезонните прогнози стават все по-добри и следователно по-привлекателни за публиката. Прогнозите на времето и климата имат ограничения, определени от особеностите на атмосферната динамика и естествените пространствени мащаби и време на живот на различните атмосферни процеси. Например един атмосферен фронт се развива в рамките на няколко дни и следователно неговият живот и въздействието му върху времето са предвидими за няколко дни напред. Една гръмотевична буря има време на живот от порядъка на няколко часа и е предвидима само няколко часа напред. Сезонната прогноза е възможна благодарение на инертността на състоянието на сухоземната и океанската повърхност. Температурните аномалии на повърхностните води в океаните оказват влияние на атмосферните процеси, променят се бавно и могат да бъдат източник на прогнозируемост за сезон напред.

За съжаление предсказуемостта на сезоните в средните ширини е ограничена от природни фактори. Атмосферната циркулация в умерените ширини е доминирана от потока запад-изток, дългосрочното поведение на който е хаотично. Големите структури на земната климатична система, които могат да бъдат предсказвани най-добре, се намират в тропиците. Най-известно от тях е Ел Ниньо и неговата обратна фаза Ла Ниня  https://public.wmo.int/en/our-mandate/climate/el-ni%C3%B1ola-ni%C3%B1a-update . Епизодите на Ел Ниньо или Ла Ниня в тропическия Тихи океан могат да повлияят на времето в средните ширини, особено в съседните континенти Южна Америка и Австралия. Европа обаче е далече от Тихия океан и влиянието на Ел Ниньо е косвено и слабо.

Фигура 1. Мултимоделна ансамблова прогноза за Ел Ниньо-Ла Ниня на програмата Коперник

По данни на водещи световни климатични центрове в момента в тропическия Тихи океан има неутрални условия -  нито Ел Ниньо, нито Ла Ниня, но през есента и зимата има голяма вероятност да се развие Ла Ниня - относително студени повърхностни води в тропическия Тихи океан. През миналата есен и зима също имаше Ла Ниня. Фигура 1 показва ансамблова прогноза на очакваното отклонение на средната температура на повърхностните води в тропическия Тихи океан през предстоящите месеци. Групирането на червените линии под 0°С показва повишена вероятност за развитие на Ла Ниня.

Посочените примери на фактори, които влияят на атмосферните процеси, илюстрират защо сезонната прогноза в Европа и по-конкретно в България има ниска успеваемост. Тук на помощ идват глобалните атмосферни числени модели за обща атмосферна циркулация. Има редица глобални метеорологични центрове за прогнозиране, посочени от Световната метеорологична организация като водещи. Те осигуряват оперативно производство на сезонни прогнози за няколко сезона напред въз основа на ансамблови системи за прогнозиране. Резултатите от числените прогнози на повечето от тези центрове са свободно достъпни в интернет.

Фигура 2. Вероятност за реализиране на най-вероятната категория под, около или над нормата за средна сезонна температура за сезон есен на 2021 г. според мултимоделния ансамбъл на програмата Коперник

В Службата по климатичните промени на програмата Коперник на Европейската комисия https://climate.copernicus.eu/  се събират сезонни прогнози на няколко водещи европейски и световни центрове. Те се съчетават в мултимоделен ансамбъл, с помощта на който се извлича вероятностната сезонна прогноза. На следващите фигури са дадени карти на вероятност за реализиране на най-⁠вероятната от трите категории под, около или над нормата за средна сезонна температура (фигура 2) и сезонно количество валеж (фигура 3) за предстоящия сезон есен на 2021 г.

Фигура 3. Вероятност за реализиране на най-вероятната категория под, около или над нормата за сезонно количество валеж за сезон есен на 2021 г. според мултимоделния ансамбъл на програмата Коперник

Вижда се, че се очаква с вероятност 40-50% в България есента да е относително топла. По отношение на валежите (фигура 3) се вижда, че има вероятност 40-50% за относително суха есен в Източна България и няма специфична прогноза за Западна България – всички категории под, около и над нормата са еднакво вероятни.

На тези основания НИМХ издава следната сезонна прогноза за сезон есен в България:

Есен (септември-октомври-ноември): Със средни сезонни температури близки до нормалните или по-високи и със сезонни количества валеж близки до нормалните или по-⁠малки. Може да се очаква есента на 2021 г. да е подобна на есента на 2020 г. по средни стойности.

Септември: Със средни месечни температури и месечни количества валеж около нормата. Може да се очаква септември 2021 г. да е по-хладен и с повече валежи от септември 2020 г.

Октомври: Със средни месечни температури около и над нормата и месечни количества валеж около и под нормата. Може да се очаква октомври 2021 г. да е подобно топъл на октомври 2020 г., но да е с по-малко валежи.

Ноември: Със средни месечни температури около и над нормата и месечни количества валеж около и под нормата. Може да се очаква ноември 2021 г. да е подобен на ноември 2020 г. или да е по-топъл.

Таблица 1. Прогноза за температура и валеж за сезон есен на 2021 г.

 

Сезонната прогноза на НИМХ се публикува на интернет страницата на института http://www.meteo.bg/bg/forecast/season и се обновява в края на всеки месец след 27мо число. 

Сезонната прогноза казва как вероятността за попадение във всяка от трите категории под, около и над нормата се променя според влиянието на текущото състояние на климатичната система на Земята. Възможно е да не може да се даде предпочитание на нито една от трите категории. Тогава не може да се направи специфична прогноза и се казва, че и трите категории са еднакво вероятни. Малките пространствени мащаби на България ни карат да предпочитаме да издаваме сезонна прогноза за България под формата на индекс. Този индекс е валиден както за отделните места, така и за страната като цяло. Индексът е с възможни стойности от -2 (относително студено или сухо в цялата страна) до +2 (относително топло или мокро в цялата страна). В таблица 1 е дадена прогноза температура и валеж за сезон есен като цяло и по месеци в цветни категории.  В таблица 2 е дадена цветната скала и индекс, използвани в таблиците със сезонна прогноза.

Таблица 2. Цветна скала и индекс за категориите под, около и над нормата и липса на прогноза

 

В таблица 3 е представена схематично успеваемостта на сезонната прогноза за сезони лято и есен на 2020 г. Прогнозите за сезоните лято и есен като цяло са били много добри и отлични. Прогнозите за отделните месеци в рамките на сезонната прогноза са с по-малка успеваемост и в отделни месеци могат да бъдат дори слаби – например за миналия октомври.

 

Таблица 3. Успеваемост на сезонната прогноза за България за сезони лято и есен на 2020 г.

Оценка:

0 – незадоволителна; 1 – задоволителна; 2 – добра; 3 – много добра; 4 - отлична

 

НИМХ