НИМХ - кодове за опасни явления

НИМХ - кодове за опасни явления

Опасните метеорологични явления и тяхното влияние върху  икономиката на света и на конкретна държава са два често свързвани компонента на разговора за настоящето и бъдещето на планетата Земя и оттам и на живота на хората. Метеорологичните служби не могат да намалят бедствията, но пък са способни да улеснят обществото, чрез навременно информиране и институциите, при вземането на подходящи решения и предприемането на конкретни действия, с цел предотвратяване на ефекта на екстремните явления върху живота на хората и инфраструктурата.

Опасните метеорологични явления са част от съвременните метеорологични прогнози. Издаването на прогнози и още повече на предупреждения за опасни явления от хидро-метеорологичен характер е обект на оторизираните за това метеорологични служби, част от системата на Световната метеорологична организация. Тази дейност използва научно обосновани алгоритми и отговорно предоставя на обществото и държавните структури навсякъде по света, научно издържана и проверена информация, почиваща на най-новите тенденции в съвременното прогнозиране.

Непрекъснатото нарастване на нуждите на обществото от навременна и лесно достъпна информация за предстоящото развитие на времето и очакваните опасни метеорологични явления, доведе до създаване на методика за прогнозиране на тези явления, по която се работи и в Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Издаването на предупреждения за опасни явления е част от процеса на изготвяне на краткосрочната прогноза за времето на НИМХ. Използват се данни от синоптични станции, богата спътникова информация, наличната радарна информация и числени прогностични модели. Всяка прогноза или предупреждение за екстремно време, се изготвя въз основа на внимателно проучване на наличната вероятностна и детерминистична информация. В НИМХ оперативно се използват, както глобални числени модели с различна разделителна способност, така и регионални числени модели ALADIN и AROME, развивани и поддържани от научен екип в департамент „Метеорологични прогнози  и информационно обслужване”.

След като са прогнозирани, явленията се класифицират като опасни и особено опасни в съответствие с предварително изготвени критерии. При определянето на праговите стойности за всеки елемент се вземат пред вид няколко основни фактора:  климат на страната по области със статистическа обезпеченост на стойностите на метеорологичните елементи; обхват и интензивност на явлението; вероятност на прогнозата; очаквано неблагоприятно влияние върху нормалния ритъм на живот и дейност на населението.

От края на 2009 година, в оперативен режим в НИМХ заработва интерактивната европейска система METEOALARM, в която се публикува и денонощно обновява информацията, свързана с очакваните опасни и особено опасни метеорологични явления в България. Изготвят се предупреждения за: силен вятър, значителни и/или интензивни валежи/снеговалежи, гръмотевични бури, екстремно високи и ниски температури, мъгла и др.

На интерактивна карта, която подлежи на непрекъснато обновяване 24 часа, 365 дни в годината лесно и достъпно, в тристепенна цветна скала, с цветовете жълто, оранжево и червено, се намира информацията за очакваните опасни метеорологични явления за следващите 48 часа в 28-те административни области на България. Значението на цветовете е следното: 

Жълт код (предупреждение от първа степен) – означава потенциална опасност. Има повишена вероятност за опасни явления. Бъдете подготвени! 

Оранжев код (предупреждение от втора степен) – означава опасност. Прогнозират се опасни и особено опасни метеорологични явления. Бъдете готови за действие! 

Червен код (предупреждение от трета степен) – означава голяма опасност. Прогнозират се екстремни метеорологични явления с голям обхват. Бъдете изключително внимателни и готови за извънредни мерки!

При липса на предупреждения за опасни метеорологични явления картата е оцветена в зелено.

Явленията, за които се издават предупреждения, се изобразяват със символи и са следните: 

Силен вятър: През всички сезони може да предизвика много материални щети – съборени нестабилни сгради, отнесени покриви, пречупени или изкоренени дървета, скъсани кабели и проводници, силно вълнение в морето, а в комбинация с други неблагоприятни явления, като ниски температури, наличие на прах във въздуха, снеговалежи, затопляне, може да е причина за заледявания, прашни бури, образуване на преспи и навявания по пътищата, интензивно снеготопене и наводнения и др.  

 

Значителни и /или интензивни валежи: Представляват опасност през всички сезони. Причиняват порои, наводнения, материални щети, нарушени комуникации, понякога и човешки жертви. Често са придружени и от други опасни явления, като вятър, бури и градушки.

Гръмотевични бури: През лятото са сред най-опасните метеорологични явления и комбинират няколко опасности – интензивни и значителни валежи, които причиняват разрушения и наводнения; силен вятър, който може да достигне ураганни скорости; градушки, пагубни за селското стопанство; падане на мълнии – причина за възникване на пожари.

Снеговалежи, снежни виелици, заледявания, поледици: Обстановки, свързани с натрупване на снежна покривка, образуване на преспи и навявания, намалена видимост от снеговалеж, образуване на ледена покривка вследствие на заледяване или поледица,  са изключително опасни през зимното полугодие, тъй като, освен материалните щети, нарушават силно комуникациите в големи райони, които може и да се окажат изолирани, а понякога се стига и до човешки жертви.

Екстремно високи температури/горещи вълни: През летните месеци продължителните горещини са особено опасни за здравето на децата, възрастните и болните хора, но тъй като обикновено са свързани със засушаване, причиняват щети и в селското стопанство и пътната инфраструктура, увеличава се и рискът от възникване и разпространение на полски и горски пожари.

Пожари: Продължителното засушаване, високите температури, наличието на вятър, дори и слаб, както и състоянието на растителната покривка, са фактори, които увеличават риска от възникването и разпространението на полски и горски пожари. Пожарите са голяма опасност и НИМХ издава такъв вид предупреждения, съвместно със специалисти от НСПАБ, но заради голямата честота на тази опасност през лятото, те не се отразяват на картата на Метеоаларм, а се публикуват на страницата на НИМХ като допълнителен продукт от работата на учените.

Екстремно ниски температури/студени вълни и слани: Както горещините през летните месеци, така и продължителните студени вълни през зимата застрашават здравето на децата, възрастните и болните хора, бездомниците, висок риск от щети има и за инфраструктурата и селското стопанство. През преходните месеци с този символ означаваме риска от слани. Сланите са едно от най-опасните явления за селското стопанство, тъй като повечето  растителни видове са уязвими по време на цъфтежа, а степента на повредите се отразява на качеството на реколтата.

Мъгли: Намалената от мъгла видимост крие най-много рискове и опасности за транспорта. Заради липсата на достатъчно надеждна възможност за оценка на видимостта, предупрежденията, които се издават от НИМХ са само в първата степен – жълт код.

Вълнение на морето: Вълнението на морето е опасно явление за морския транспорт, лятото – и за туризма. Тези предупреждения са отговорност на Филиала на НИМХ във Варна.

Графичното изобразяване на картата с цвят и символ се допълва с подробен описателен текст при кликване върху съответната област.

При кликване върху текста Общи съвети може да бъде намерена информация какво да очакваме при съответните явления и какви действия се препоръчва да се предприемат.

При кликване върху линка www.meteoalarm.org попадаме на обобщената информация за предупрежденията в Европа. Всички предупреждения, отразени на тази карта са изготвени от съответната национална метеорологична служба. В граничните области между държавите е направено т.нар. синхронизиране на критериите, за да не се получава неестествена разлика от повече от една степен в предупрежденията на две съседни държави.

От средата на 2021 г., системата използва нова платформа с модерен и иновативен графичен дизайн, използващ последните уеб-технологии с GIS – функционалности, контролирано качество на съдържанието и подобрени възможности за преглед, като например увеличаване или намаляване на мащаба, съответно за повече детайли в даден район или за общ поглед върху по-голяма територия. За разлика от картата Метеоаларм - България, на картата Метеоаларм – Европа районите без предупреждение са изобразени с бял цвят.

Пример за предупреждение за екстремно високи температури може да дадем и сега, в период на високи температури, надхвърлящи климатичните норми до степен, достигаща определението за Гореща вълна.

Картата на България за 29 юли 2021 г. на страниците на Националния институт по метеорология и хидрология (www.meteo.bg и www.weather.bg) и съответно на обновената страница на METEOALARM (www.meteoalarm.org) изглеждат по следния начин:

 

Страниците с материалите, публикувани в европейската система METEOALARM с информация за очакваните опасни метеорологични явления на 29.07.2021г. съответно в България и в Европа


Предупрежденията за опасни метеорологични явления, изготвяни от НИМХ, се изпращат до служби и организации, пряко ангажирани с реагирането при евентуални бедствия. Адресат на тези предупреждения са ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” към Министерството на вътрешните райони, Министерството на земеделието и горите, Министерството на околната среда и водите, Общини, Президентството и, разбира се, медиите, с цел бързо запознаване и на обществото.

Източник: НИМХ