НИМХ - ключов партньор на Европа в морските изследвания

НИМХ - ключов партньор на Европа в морските изследвания

Инфраструктура за устойчиво развитие в областта на морските изследвания, обвързана и с участието на България в Европейската инфраструктура (Euro-Argo) - (МАСРИ/MASRI), обект от Националната пътна карта за научна инфраструктура 2017-2023 г., финансиран по програма НПКНИ 2017-2023 на Министерството на образованието и науката.

Националният институт по метеорология и хидрология е ключов партньор по този проект, като основната цел е да се модернизира, доизгради и развие научноизследователската инфраструктура на НИМХ -  филиал Варна и да се подобри качеството, обема и обхвата на данните за елементите и динамиката на климата в областта на морската метеорология (вълнение на морето, температура на морската вода, соленост и др.).

Мисията на МАСРИ е да изгради и използва съвременна научна инфраструктура, която ще осигури основата за високоефективни морски изследвания, за разширяване на познанията ни за морската среда и за подпомагане на синия растеж и прилагане на морската политика и морското пространствено планиране, за постигане на Цел 14 на ООН за устойчиво развитие: Опазване и устойчиво използване на океаните, моретата и морските ресурси за устойчиво развитие.

За изпълнение на поставените цели се изгражда мрежа от автоматични океанографски буйове от различен клас с комуникация в реално време по цялото българско черноморско крайбрежие – Ахтопол, Емине, Бургас, Варна, Калиакра, Шабла.

С изпълнението на дейностите по проекта в НИМХ ще се подобрят и осигурят необходимите услуги за стопанските сектори, сред които:

  • Рибно стопанство и морски култури;
  • Морски транспорт в крайбрежната зона;
  • Морски съоръжения и брегови съоръжения;
  • Туризъм и услуги, свързани с прибрежната зона;
  • Енергийни проекти, свързани с морските явления и климата.

Вече заработи интернет страница на системата за наблюдение в реално време на вълнението на морето, температурата и др. параметри - http://sea.meteo-varna.net/ и информацията е достъпна за всички заинтересовани.

Според програмата за изпълнение на проекта от страна на НИМХ филиал Варна са изпитани и предстои да се внедрят нови комуникационни технологии и програмни продукти за интеграция на данните и представяне на натрупваната информация  според нуждите на различните институции и бизнеси. 

 

НИМХ