Метеорологичната прогноза от Космоса

Метеорологичната прогноза от Космоса

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) представлява Република България в Европейската организация за експлоатация на метеорологични спътници – EUMETSAT. Информацията, която постъпва в института, е от оперативна система за получаване на спътниковите данни от геостационарните метеорологични спътници второ поколение, полярно орбиталните спътници – MetOp, управлявани от EUMETSAT, както и други данни от американски и азиатски метеорологични спътници. Тази информация е необходима за осъществяване на многообразната дейност на НИМХ – научна и оперативна. При изготвянето на краткосрочни и свръхкраткосрочни прогнози на времето, спътниковата информация има ключово значение. С нея се проследява в реално време развитието на основните облачни системи над определена територия, съди се за развитието на конвективни облаци и свързаните с тях опасни явления – интензивни валежи, поривист вятър, мълнии и валежи от град. Спътниковата информация е изходната точка, от която започва изготвянето на прогнозата за времето – от една страна тя се анализира непрекъснато от синоптиците в процеса на развитието на атмосферните явления, от друга – влиза като незаменима входна информация с висока пространствена и времева резолюция в числените модели, което ги прави по-точни и прецизни. Получените спътникови данни се използват в оперативната хидрология и управление на водите, при прогнозирането на неблагоприятни условия, предполагащи възникване и развитие на пожари, за получаване на информация за замърсяване в атмосферата и пренос на аерозолни частици (най-често пясък от Сахара, понякога пренос на пепел от обширни пожари и дори вулканична пепел от наскоро изригнали вулкани) и много други.

С технологичното развитие на метеорологичните спътници в световен мащаб, през 2023 г.  EUMETSAT планира да въведе в експлоатация спътниците от MTG (Meteosat Third Generation), които ще са третото поколение метеорологични „космически наблюдатели“ и са планирани да работят поне до 2043 г., но както показва опитът при експлоатацията на подобни спътници от предходни поколения, техният живот може да продължи и много повече.

От флотилията MTG спътници от ново поколение се очаква значително да се подобри способността на метеоролозите да наблюдават актуалното състояние на атмосферата и да повишат навременността и точността на прогнозите за времето, издадени от националните метеорологични и хидрологични служби на държавите-членки на EUMETSAT, в това число и България. EUMETSAT е заложила в третото поколение да присъстват два типа спътници – освен тези, които „фотографират“ земния диск (MTG-I), но и такива, които да притежават концептуално нови качества – спътници с инструменти за сондаж на атмосферата (MTG-S), които да са способни да извличат информация за температурата и относителната влажност от различни височини на земната атмосфера и да формират 3-мерна картина на разпределението на тези важни атмосферни характеристики. Инструментът за мултиспектрални изображения на борда на MTG-I, който ще прави изображения на атмосферата, ще позволи в реално време да се наблюдават екстремни метеорологични явления, с такава прецизност, която буквално ще позволи да бъдат спасени човешки животи.

MTG-I спътниците ще бъдат способни да предоставят визуални изображения на опасни облаци с вертикално развитие и гръмотевични бури с висока пространствена разделителна способност над Европа на всеки 2,5 минути, а над Европа и Африка на всеки 5 минути.

Тези данни ще бъдат допълнени от първия в света хиперспектрален инфрачервен радиометър на борда на спътниците MTG-S, разположени на геостационарна орбита. Тези инструменти ще предоставят данни за температурата и влажността в атмосферата над Европа на всеки 30 минути. В допълнение на борда на MTG-S спътниците ще бъдат разположени и инструменти Сентинел-4 от мисията Коперник, предоставящи информация за състава на атмосферата, като естеството и концентрацията на аерозоли и замърсители като озон, азотен диоксид, серен диоксид, формалдехид в атмосферата. Това ще бъде напълно нов вид информация за метеорологичните служби в Европа, а данни за състава на атмосферата ще получаваме на всеки час.

Освен значително подобрение в точността на прогнозите за времето, огромното количество данни, генерирани от тази уникална флотилия от спътници и техните сензори за дистанционни измервания, ще подкрепи бъдещите усилия за моделиране на земната система, по-добро разбиране на климатични промени и в крайна сметка по-ефективно адаптиране към тях.

На 24 юни 2021 г., по покана на НИМХ беше осъществена информационна среща, на която колегите ни от EUMETSAT представиха новостите, идващи с новото поколение спътници и очертаха нужните действия, чрез които НИМХ ще се подготви по-добре за приемането на информацията от новото поколение спътници, за да усъвършенства текущата оперативна система и способността й да получава очакваното поне десетократно повече като количество данни. Достъпът до качествено нова информация ще позволи на Института да произведе нови, по-добри продукти, с които крайните потребители да бъдат по-добре информирани и подготвени за промените на времето.

На срещата присъстваха и други организации, които са потребители на спътникова информация или я използват в своята образователна и научна дейност, сред които Физически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, метеорологичната служба на ДП „Ръководство на въздушното движение“, метеорологичния център на Военно-въздушните сили, Институт за изследвания на климата, атмосферата и водите към БАН.

 

НИМХ