Конференция на Европейското дружество за история на икономическата мисъл

Конференция на Европейското дружество за история на икономическата мисъл

От 8 до 10 октомври 2021 г. в София ще се проведе годишната конференция на Европейското дружество за история на икономическата мисъл (ESHET). Провеждането на конференцията беше първоначално планирано за пролетта на 2020 г., но поради пандемията от COVID-19 бе отложено за есента на 2021 г.

Домакин на значимото научно събитие е Университетът за национално и световно стопанство. Инициатор за провеждането на конференцията в УНСС е проф. Николай Неновски, който заедно с проф. Пенчо Пенчев, е и главен организатор на проявата. Ректорското ръководство на университета в лицето на проф. Димитър Димитров оказва пълно съдействие за успешното провеждане на научната проява. Тя се очертава като най-голямата международна конференция, провеждана в УНСС през последните десетилетия. Със сигурност е и сред най-големите международни икономически конференции, на които домакин е България. По тази причина в Организационния комитет за конференцията участват и представители на други висши училища, освен УНСС: Нов български университет, Университета по библиотекознание и информационни технологии, Американския университет в Благоевград, Икономически университет - Варна и др., а също така и българи, които преподават в университети във Франция, Германия и САЩ.

Темата на тазгодишната конференция е Development and Underdevelopment in the History of Economic Thought. За участие са подадени над 250 заявки на учени от цял свят, а надеждата на местните организатори е колкото се може повече от участниците да посетят УНСС и България, за да участват на живо в дискусиите. Предвидена е и възможност за хибридна организация на събитието, при което тези участници, които не могат да присъстват ще участват с докладите си онлайн.

Европейското дружество за история на икономическата мисъл e основано през 1996 г. и с годините се наложи като най-авторитетната международна организация в тази научна област. То обединява учени от цял свят, чиито интереси са в историята на икономическата мисъл, теории, постижения, практики и т.н. Най-голям брой членове на ESHET са регистрирани от Франция и Италия. Българското присъствие, макар и скромно, е постоянно и все по-забележимо през последните години.

Дружеството организира годишни конференции, семинари, обучения на млади учени, подпомага и насърчава изучаването на историята на икономическата мисъл. Ежегодно се дават награди за най-добра статия и книга в областта на историята на икономическата мисъл. Дружеството издава и най-авторитетното международно академично списание в областта на история на икономическите идеи. Настоящият президент на дружеството е проф. Ричард ван ден Берг от Kingston University – London. В редовните конференциите на дружеството участват стотици утвърдени и млади учени от цял свят. В продължение на няколко дни те представят резултатите от изследванията си, установяват контакти с учени работещи по сходни теми, запознават се с културата и традициите на страната домакин. За специални гости се канят утвърдени световни изследователи, не само в сферата на историята на икономическата мисъл. Конференцията се посещава от представители на световни академични издателства и главни редактори на водещи научни списания. Това дава възможност на изследователите да намерят път към читатели по цял свят. Специален брой на международното списание на УНСС Economic Alternatives ще бъде отделен за публикации на млади учени и изследователи в областта на историята на икономическата мисъл.

За да получи домакинството на конференцията УНСС важно значение има фактът, че преподаването и изучаването на дисциплината История на икономическите теории има устойчиви традиции в българското висше икономическо образование. Някои от най-добрите и влиятелни преподаватели в историята на УНСС са преподавали История на икономическите теории. Този факт способства за изграждането на икономисти с широк поглед върху света, с разбиране за основните тенденции в икономическото мислене и с критичен подход към доминиращите в даден исторически епизод икономически концепции.

През последните години български изследователи представят успешно пред световната академична общност постиженията, специфичните характеристики и трудности в историята на българската икономическа мисъл. Особен интерес представляват публикациите, посветени на Симеон Демостенов, Иван Кинкел, Наум Долински, Константин Бобчев, Александър Цанков, Георги Данаилов, Иван Евстратиев Гешов, Григор Начович и други български икономисти от края на 19-ти и първата половина на 20 век. Български икономисти и политици са били студенти на някои от водещите световни икономисти и прилагат в обучението на студенти и в стопанската политика наученото. Техните многобройни книги, студии и статии, участието им в политическия и стопанския живот на страната имат съществен принос в усилията за преодоляване на изостаналостта и ограничеността на икономическата наука в България. Преобладаващите сред икономистите в България идеи обясняват и някои от трайните проблеми пред стопанското развитие на страната през годините след Освобождението.

https://www.unwe.bg/bg/events/20048/international-conference-supporting-faculty-in-writing-for-publication-best-prac.html

 

УНСС