Предоставени са над три хиляди безплатни правни консултации на хора от уязвимите социални групи в отдалечени райони и ромски махали

Предоставени са над три хиляди безплатни правни консултации на хора от уязвимите социални групи  в отдалечени райони и ромски махали

BOBSTH 13:12:01 16-02-2022
RI1305BO.043
Министерство на правосъдието - консултации - уязвими групи

Предоставени са над три хиляди безплатни
правни консултации на хора от уязвимите социални групи
в отдалечени райони и ромски махали


София, 16 февруари (Константин Костов, БТА)
По проект на Националното бюро за правна помощ към Министерството на правосъдието са предоставени 3025 безплатни правни консултации на хора от уязвимите социални групи. Това стана известно по време на срещата между заместник-министъра на правосъдието Борислав Ганчев и новоизбрания председател на адвокатската колегия в Стара Загора Златина Йовчева, съобщиха от пресцентъра на правосъдното ведомство.
Консултациите са правени от мобилни групи от адвокати и ромски медиатори. Над 400 от тях са на хора под прага на бедност, от отдалечени райони и от ромската общност в област Стара Загора. Най-честите теми, по които хората търсят правна помощ, са родителски права, издръжка на деца, социални помощи и въпроси, отнасящи се до услуги за доставка на електроенергия и вода за битови нужди. Редица от въпросите са свързани и с проблеми с домашното насилие, констатират адвокатите.
Заместник-министър Ганчев заяви, че Министерството на правосъдието работи интензивно по законопроекта за домашното насилие съвместно с широк кръг институции и неправителствени организации. Той се ангажира да наблюдава работата по проекта и да оказва съдейства. Според адв. Йовчева мобилните екипи изключително добре работят с ромските медиатори, който включително организират тематични срещи с общността, на които се осъждат възможностите за решаването на конкретни наболели въпроси.
На територията на Стара Загора по проекта "Подобряване на достъпа до правосъдие на лица, живеещи под прага на бедност със специален фокус върху жени, деца и ромската общност", финансиран от Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 работят седем адвоката. Поради високия интерес към предоставяната услуга Националното бюро за правна помощ е одобрило допълнително още петима адвокати, които от следващата седмица ще се включат в мобилните екипи там.


/РИ/