В Спортното училище в Сливен започва кампания срещу трафика на хора и киберпрестъпността

В Спортното училище в Сливен започва кампания срещу трафика на хора и киберпрестъпността

BOBSTH 11:13:01 16-02-2022
PP1109BO.001
Сливен - кампания - трафик на хора - киберпрестъпност

В Спортното училище в Сливен започва кампания
срещу трафика на хора и киберпрестъпността


Сливен, 16 февруари (Велина Василева, БТА)
Местната комисия за борба с трафика на хора и Спортното училище "Димитър Рохов" в Сливен започват информационна кампания за превенция на трафика на хора и киберпрестъпността, съобщиха от комисията.
Основен акцент в инициативата ще бъдат информационни срещи с родители за активното им включване в процеса, чрез предоставяне на информация за рисковете за децата в глобалната мрежа, с фокус: методите за въвличане в трафик на хора чрез интернет и последващото контролиране на пострадалите.
Ще се обърне внимание на проблемите, свързани с детската самота вследствие на пандемията и безконтролния достъп до интернет, като едни от основните рискове за нежелан контакт в социалните мрежи.
Ще бъдe популяризиран сайтът: www.cybercrime.bg на отдел "Киберпрестъпност" при главната дирекция "Борба с организираната престъпност" - единствената специализирана структура, работеща по противодействието на всички форми на сексуална експлоатация и други форми на насилие над деца в онлайн пространството.

/ПП/