Община Перник очаква 22 млн. лв. приходи от управление и разпореждане с имотиобщинска собственост

Община Перник очаква 22 млн. лв. приходи от управление и разпореждане с имотиобщинска собственост

BOBSTH 09:47:01 16-02-2022
RI0940BO.014
Перник - общинска собственост - приходи

Община Перник очаква 22 млн. лв.
приходи от управление и разпореждане с имоти
общинска собственост


Перник, 16 февруари (Елка Робева, БТА)
Община Перник очаква приходи в размер на 22 млн. лв. от управление и разпореждане с имоти общинска собственост, съобщиха от общината. От продажба на земя и терени са планирани постъпления в размер на 16 049 810 лв. Предвидени за продажба са 95 общински терени в областния център Перник и десет населени места. Нов собственик търсят седем сгради, десет общински жилища ще бъдат предложени за закупуване. Предвидено е право на строеж да се учреди на 25 обекта и петна.
Общината е планирала да получи 677 370 лв. от наеми на помещения и 640 хил. лв. от наеми на земя. По предварителни данни от ползване на пазари, тротоари и улични платна в общинската хазна трябва да влязат 135 200 лв. От обредни дейности и такси за гробни места са предвидени приходи в размер на 360 260 лв. На концесия ще бъдат отдадени четири обекта, като планираните от тях постъпления са 1 300 000 лв.
Програмата на община Перник за управление и разпореждане с имоти общинска собственост ще бъде обсъдена публично на 2 март.

/РИ/