Агенцията "Пътна инфраструктура" обяви обществена поръчка за поддържането на АМ "Струма" от София до тунел "Блатино"

Агенцията "Пътна инфраструктура" обяви обществена поръчка за поддържането на АМ "Струма" от София до тунел "Блатино"

BOBSTH 17:54:01 15-02-2022
LM1750BO.021
АПИ - обществена поръчка - АМ "Струма"

Агенцията "Пътна инфраструктура" обяви обществена поръчка за поддържането на АМ "Струма" от София до тунел "Блатино"


София, 15 февруари (Николай Танев, БТА)
Агенцията "Пътна инфраструктура" (АПИ) стартира открита обществена поръчка за поддържането на 56 км от автомагистрала "Струма" - участъка
от връзката със Софийския околовръстен път до тунел "Блатино" в област Кюстендил, съобщиха от пресцентъра на пътната агенция.
Прогнозната стойност на поръчката е 41 018 177,50 лв. без ДДС, а срокът на договора ще е 3 години. Дейностите ще се финансират от държавния бюджет и в съответствие с разчетените в бюджета на АПИ средства за всяка година.
Участъкът преминава през територията на областните пътни управления София, Перник и Кюстендил. Изпълнителят ще осигурява дейностите по текущо и зимно поддържане на магистралата и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации.
Срокът за подаване на оферти по откритата процедура е до 14 март. Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, която се определя въз основа на критерий за възлагане "оптимално съотношение качество/ цена".
Действащият в момента договор за поддържане на 56-километровия участък изтича на 28 февруари. За да осигури поддържането на автомагистралата до избора на нов изпълнител за следващите три години по обявената открита обществена поръчка, АПИ публикува поръчка - събиране на оферти с обява, които се подават до 21 февруари.
/ЛМ/