Учредена е Местна инициативна група между общините Перник и Ковачевци

Учредена е Местна инициативна група между общините Перник и Ковачевци

BOBSTH 16:34:01 15-02-2022
LM1630BO.006
Перник - местна инициативна група

Учредена е Местна инициативна група между общините Перник и Ковачевци


Перник, 15 февруари (Елка Робева,БТА)
Учредена е Местна инициативна група (МИГ) между общините Перник и Ковачевци, съобщи общинският пресцентър.
По този начин населените места от двете общини ще могат да получат финансов ресурс от програмите "Развитие на селските райони", "Иновации и конкурентоспособност", "Развитие на човешките ресурси", "Околна среда", "Наука и образование за интелигентен растеж".
"Това е изключителна възможност за финансиране на проекти за селата и населените места в община Перник, тъй като в миналия програмен период, като община по приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", възможността за финансиране на дейности в населените места извън градската агломерация беше силно ограничена и се осъществяваше единствено от общинския бюджет", каза заместник-кметът на община Перник Стефан Кръстев. По думите му точно поради тази причина дейностите на местната инициативна група ще са насочени главно към населените места в общината, а не към град Перник.
За председател на МИГ е избран Стефан Кръстев.


/ЛМ/