Успешен ловен сезон отчитат ловците в Ардинско

Успешен ловен сезон отчитат ловците в Ардинско

BOBSTH 16:15:01 15-02-2022
LM1611BO.002
Ардино - лов - сезон

Успешен ловен сезон отчитат ловците в Ардинско


Ардино, 15 февруари (Валентина Стоева, БТА)
Като успешен определи ловния сезон на дива свиня в Ардинско председателят на Ловно-рибарското сдружение "Бели брези" Шахин Байрямов.
Отстреляни са 282 диви свине, от които над 20 с трофейни глиги, 30 лисици, 1 вълк и 1 чакал. В челната тройка на ловните дружинки в общината той открои "Ардино 2", отстреляла 80 диви прасета, следвана от дружинка "Млечино" - с 60 и "Бял извор" - с 50 диви свине.
Според Байрямов, добрите ловни резултати се дължат на усилията на ловците, които целогодишно полагат грижи за дивеча. През 2021 г. в ловните полета в общината са разселени елени лопатари, с цел разнообразяване на дивеча. Плановете са и през настоящата година също да бъдат пуснати елени от вида, като това ще бъде третото разселване на лопатари в общината. "През отминалия сезон не са допуснати никакви инциденти по време на лов", коментира още Шахин Байрямов.
Той уточни, че, заради пандемията от COVID -19, за втора година ловците не могат да осъществят традиционната ловна вечеринка в края на сезона.
В Ловно-рибарското сдружение "Бели брези" има общо 6 ловни дружинки, с над 400 редовно членуващи в тях ловци.

/ЛМ/