"Център за изпитване и европейска сертификация" е официално признат български сертифициращ орган за Обединените арабски емирства

BOBSTH 15:22:31 15-02-2022
RZ1519BO.001
Стара Загора - икономика - център - сертифициране

"Център за изпитване и европейска сертификация" е официално признат български сертифициращ орган за Обединените арабски емирства


Стара Загора, 15 февруари (Румяна Лечева, БТА)
През януари 2022 г. "Център за изпитване и европейска сертификация" ЕООД (ЦИЕС) е одобрен от Главна дирекция "Гражданска защита" към Министерство на вътрешните работи на ОАЕ като лаборатория за изпитване по редица показатели. Това разказа в интервю за БТА инж. Благовеста Шинева, основател и управител на центъра от 2002 г. до днес.
По думите й компанията е одобрена от ОАЕ да извършва изпитване на битови детектори за газ и осветители за аварийно осветление, както и за изпитване и класификация за реакция на огън.
Компанията е утвърдена за оценяване на технически продукти с широко портфолио от услуги и клиенти в над 40 държави от Европа, Азия и Африка. Водещ одитор е по ISO 9001, лектор е в редица университети в областта на европейското техническо законодателство, сертификацията на продукти и системи за управление. Член е на управителния съвет на Българския институт за стандартизация.

Следва пълният текст на интервюто:

- "Център за изпитване и европейска сертификация" ЕООД е първият български орган за оценяване на съответствието, признат в Обединените арабски емирства. Колко време продължи проверката?
- Първите документи, с които кандидатствахме, подадохме през 2017 г. Проведохме редица разговори и срещи и неколкократно актуализирахме подадената информация, тъй като правилата в ОАЕ са доста по-различни отколкото европейските. В крайна сметка през януари 2022 г. бяхме одобрени от Главна дирекция "Гражданска защита" към Министерство на вътрешните работи на Обединени арабски емирства (ОАЕ) като лаборатория за изпитване по редица показатели.
При строителните дейности в седемте емирства в ОАЕ се влагат продукти, които са минали през одобрението на Главна дирекция "Гражданска защита". Именно пред тази дирекция трябва да кандидатстват сертифициращите органи и лабораториите за изпитване от Европа и Америка основно, които искат да бъдат включени в листата на одобрените организации, чиито услуги се признават в ОАЕ. Производителите в строителния сектор, които действат на пазара на ОАЕ, се обръщат единствено към признати от местните институции лаборатории и сертифициращи органи.
Нашата компания е одобрена от ОАЕ да извършва изпитване на битови детектори за газ и осветители за аварийно осветление в качеството си на акредитирана Лаборатория за изпитване на машини, съоръжения и устройства. Вече сключихме и първия си рамков договор за изпитване на газ детектори.
Одобрени сме също така да предоставяме изпитване и класификация за реакция на огън като акредитирана и нотифицирана Лаборатория за изпитване на строителни продукти.

- Има ли други лаборатории в Европа, които са добили това право? Издавате ли сертификати на компании и от други страни?
- Освен българската лаборатория от ЕС са одобрени лаборатории от Италия, Холандия, Франция, Унгария и Холандия.
Издаваме сертификати на компании от различни страни. Имаме клиенти от над 40 държави, включително от ЕС, Русия, Израел, Египет, Турция и др. ЦИЕС е нотифициран орган по три европейски директиви и два регламента. Идентификационният ни номер в регистъра на Европейската комисия е 1871.

- Какви са продуктите, които изпитвате и сертифицирате във вашия център?
- Това са технически продукти, без храни и горива. Основно изпитваме и сертифицираме строителни продукти като бетон, добавъчни материали, продукти за зидария, топло и хидроизолации, метални конструкции и др. Оценяваме съответствието също така по директиви - Машини, Електромагнитна съвместимост, Емисии на шум, а отскоро и по Регламент Лични предпазни средства (ЛПС). Имаме две акредитирани лаборатории. Едната е за изпитване на строителни продукти - физико-механични и химични изпитвания и за реакция на огън, която е единствена на Балканите, а втората лаборатория е за изпитване на машини, електрически съоръжения и устройства.

- В началото на тази години в ЦИЕС отвори врати уникална за България лаборатория, какви са Вашите бъдещи намерения?
- През миналата година изградихме нова лаборатория за изпитване на респираторни маски и защитно облекло. През февруари т.г. очакваме поръчаното от нас модерно оборудване, в което сме инвестирали 250 хил. евро собствени средства и което предстои да инсталираме и да въведем в експлоатация. Ние сме единствената в страната лаборатория с подобен обхват. У нас над 60 фирми се занимават с производство на защитни облекла и маски заради заплахата от COVID-19. Положихме много усилия, проучихме над 300 стандарта, за да заявим желания от нас обхват за оценяване на лични предпазни средства. След сериозна подготовка получихме положителен отговор и защитихме още една нотификация пред Европейската комисия по Регламента за ЛПС. Така можем да бъдем полезни на нашите клиенти и да им предложим нова услуга.

- Какви специалисти работят във вашите лаборатории?
- В ЦИЕС работят на щат 50 висококвалифицирани специалисти - строителни инженери, електроинженери, машинни инженери, инженери химици, специалисти по енергийна ефективност, икономисти, маркетинг специалисти. Услугите, които извършваме, са експертни и
е немислимо да ги предлагаме без високата експертност на екипа ни.

- Колко клиенти потърсиха вашите сертификати през изминалите години. Колко от тях са от чужбина?
- През изминалите години една четвърт от над 5000 клиенти, получили сертификат, са от чужбина.

- Какво бихте препоръчали на вашите бъдещи клиенти?
- Да не подценяват експертизата на специалистите. В "Център за изпитване и европейска сертификация" не правим компромиси, не издаваме фалшиви сертификати и държим на авторитета на компания, която е в страна, член на ЕС.

- Като основател на една толкова влиятелна компания как ще коментирате отношението между бизнес и наука днес?
- Необходима е синергия, но за съжаление, все още обучението в университетите става по стари учебници, а връзката с бизнеса е повече пожелателна. В ЦИЕС има лицензиран Център за професионално обучение и Бизнес школа, в които годишно се обучават 2000 специалисти от цялата страна./РЗ/