Три нови специалности ще бъдат разкрити в средните учебни заведения в Пернишка област

BOBSTH 11:53:01 15-02-2022
RI1146BO.017
Перник - образование

Три нови специалности ще бъдат разкрити
в средните учебни заведения
в Пернишка област


Перник, 15 февруари (Елка Робева, БТА)
Три нови специалности ще бъдат разкрити в средните учебни заведения в Пернишка област, съобщи Регионалното управление на образованието (РУО). Бъдещи техници на енергийни съоръжения и инсталации ще се обучават за първи път в специалността "Възобновяеми енергийни източници" в Професионална гимназия по техника и енергетика "Христо Ботев". По искане на ВиК-Перник в Професионалната гимназия по техника и строителство "Арх. Й. Миланов" се разкрива специалност "Водно строителство". Обучаващите се ще се дипломират с професия "Строителен техник". Професионалната гимназия по облекло и туризъм "Св. Иван Рилски" ще дава възможност за обучение на дизайнери и в новата специалност "Рекламна графика".
РУО-Перник предлага да бъдат разкрити общо 41 паралелки, или с една повече спрямо миналата година, защото седмокласниците са се увеличили с 42-ма. С професионална подготовка ще бъдат 28 паралелки и 13 - с профилирана. Специалността "Машини за гореща обработка на металите" в Технологичната професионална гимназия "Мария Кюри" е сред защитените от държавата. Предложени са 7,5 паралелки по професии с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. Ще има прием в пет паралелки с изучаване на чужди езици в две учебни заведения.
Държавен план-прием ще се осъществява в 17 училища - седем професионални гимназии, две профилирани гимназии, едно училище с разширено изучaване на чужди езици и седем средни училища. Над 75 процента от паралелките са в STEM обучение. Миналата година Пернишка област бе първенец по брой ученици, обучаващи се в STEM профили.
Държавният план-прием за учебната 2022/2023 г. е съгласуван с Комисията по заетостта към Областния съвет за регионално развитие.

/РИ/