Повече паралелки за прием на ученици в осми клас в област Търговище предвижда Държавният план-прием за следващата учебна година

BOBSTH 11:30:31 15-02-2022
RI1124BO.014
Търговище - държавен план-прием - образование

Повече паралелки за прием на ученици
в осми клас в област Търговище предвижда
Държавният план-прием за следващата учебна година


Търговище, 15 февруари (Боряна Димитрова, БТА)
Повече паралелки за прием на ученици в осми клас в област Търговище предвижда Държавният план-прием за следващата учебна година. Това съобщават от областната управа след заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие.
Държавният план-прием определя броя на паралелките по училища, броя на местата, на които се приемат ученици в осми клас в паралелките за професионална и профилирана подготовка и профилите, и специалностите по професии и по паралелки по форма на обучение - дневна, вечерна, дуална и задочна форма на обучение.
Началникът на Регионалното управление на образованието (РУО) Елка Станчева е представила реализирания прием в училищата през настоящата учебна година и предложението на РУО за Държавния план-прием и допълнителния план прием за учебната 2022/2023 г. В него са заложени общо 39 паралелки за прием на ученици в осми клас, при 36 за миналата учебна година. Предложението е съобразено със състоянието на училищната мрежа в областта, с обобщените резултати от анкетното проучване на областната администрация, съвместно с бюрата по труда и Агенция по заетостта, броя на завършващите седмокласници, анализа на план-приема за предходните три години, интереса на учениците и родителите, постъпилите заявки за обучение по специалности от професии от работодателите и др.
През идващата учебна година в областта най-търсени ще са професиите, свързани с конфекционното производство, транспорт, хранително-вкусовата промишленост и други индустриални производства. Увеличава се и приемът на ученици за учебната 2022-2023 г. в посока на STEM профили и професии. Има ръст и при дела на приетите в осми клас ученици в професионални гимназии и паралелки с професионална подготовка. Това е заложено в целите при реализиране на държавния план-прием. В него е предложено изучаване на една нова професия - "Мехатроника" в Професионалната гимназия в Омуртаг, се посочва в съобщението.

/РИ/