Работодатели от област Сливен ще бъдат анкетирани за нуждата от работна сила

Работодатели от област Сливен ще бъдат анкетирани за нуждата от работна сила

BOBSTH 10:47:01 15-02-2022
RI1040BO.006
Сливен - областна администрация - проучване

Работодатели от област Сливен
ще бъдат анкетирани
за нуждата от работна сила


Сливен, 15 февруари (Велина Василева, БТА)
Работодатели от област Сливен ще бъдат анкетирани за нуждата от работна сила. Това съобщиха от областната администрация, където бе сформирана работна група с представители на Бюрото по труда, експерти от областната и общинската администрация в Сливен, на работодателските организации и Конфедерацията на независимите синдикати в България. Анкетирането е в рамките на проучване на Агенцията по заетостта за нуждите на работодателите в България.
Работодателите ще бъдат поканени да попълнят онлайн анкета, в която ще посочат какви умения, компетентности и професии трябва да притежават кандидатите за работа в техните предприятия. Във въпросника те ще изразят мнение за влиянието на епидемичната криза върху бизнеса. С проучването ще се наблюдава и търсенето на кадри от т.нар. "регулирани професии".
Анализът на заявените в анкетата потребности на бизнеса и администрацията през следващите 12 месеца ще спомогне за насочването на краткосрочните мерки и програми към подходящи обучения. Прогнозите за освобождаване на персонал ще са полезни за вземането на решения за адекватни мерки за запазването на работните места, особено в някои силно зависими от пандемията икономически сектори. Предоставената от работодателите прогноза за нужните им специалисти в близко бъдеще - след три до пет години, ще насочи образователните институции във формирането на приоритетите им.
Проучването ще се проведе на два етапа през годината. Анкетирането през първия етап трябва да приключи до 18 март, след което резултатите ще се обобщят и анализират на областно и национално ниво.

/РИ/