Мидена ферма край Каварна ще закупи специализирана техника по европейски проект

Мидена ферма край Каварна ще закупи специализирана техника по европейски проект

BOBSTH 10:03:01 15-02-2022
RM1000BO.012
Каварна - мидена ферма - проект - европейско финансиране

Мидена ферма край Каварна ще закупи специализирана техника по европейски проект


Добрич, 15 февруари (Александра Антонова, БТА)
Новоизградена мидена ферма край Каварна ще закупи специализирани машини за обработка на миди по европейски проект, съобщават от Областен информационен център - Добрич.
Проектът е на стойност 160 770 лева, от които 75 561 са безвъзмездно финансиране по Програмата за морско дело и рибарство /ПМДР/ 2014 - 2020 година чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ на Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ "Шабла - Каварна - Балчик".
Фирмата вече е приключила проект по ПМДР 2014 - 2020, по който собственикът е инсталирал 32 "дълги линии" за отглеждане на черноморска мида край Каварна.
С одобрената финансова помощ от МИРГ "Шабла - Каварна - Балчик" сега предприемачът ще закупи и необходимото му оборудване за фермата - машина за почистване на миди, наклонен редлер и пълначна машина.
Предвидено е разкриването на три работни места на етап мониторинг и изпълнение. За административното обслужване на проекта и фермата ще бъдат закупени компютър и принтер. Срокът за изпълнение на проекта е до декември тази година.
Проектът е одобрен по мярка "Продуктивни инвестиции в аквакултурите", чийто прием ще бъде отворен отново през второто тримесечие на годината. Мярката цели създаване на заетост, повишаване на доходите и насърчаване конкурентоспособността на предприятията в сектор аквакултури.

/РУМ/