Българските общини са узрели за финансова самостоятелност, според представители на местната власт и експерти

Българските общини са узрели за финансова самостоятелност, според представители на местната власт и експерти

AV 09:32:32 16-02-2022
ZM0928AV.001
общини - финансова децентрализация - филм

Българските общини са узрели за финансова самостоятелност,
според представители на местната власт
и експерти


София, 16 февруари (Елена Савова, БТА)
Напълно е възможно, при наличие на съответното съгласие, още тази година да бъде одобрена рамка за прехвърляне към общините на 2 процента от приходите от данък общ доход и промяната да влезе в сила със следващия бюджет - за 2023 година. Това заяви за БТА Петър Ганев, старши изследовател в Института за пазарна икономика (ИПИ), при представянето на документалния филм "2 процента в твоята община", посветен на дебата за финансовата автономност на общините.
Моментът за подобна промяна е назрял и филмът донякъде показва именно, че хора както от малки, така и от големи общини като цяло гледат в тази посока, отбеляза той.
"Българските общини са узрели за самостоятелност", категорична е във филма и Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).
Лентата разказва за предизвикателствата пред местната власт в България и представя в детайли идеята за споделяне на данъци и по-точно - на общините да бъде преотстъпена една пета от приходите от подоходното облагане в страната. Филмът е в пет части и се очаква днес да бъде разпространена втората, която е посветена на общините и регионалната икономика.
Идеята зад продукцията е да бъде представена по по-разбираем и достъпен начин концепцията за споделяне с общините на част от преките данъци, получавани от държавата, вместо сегашната практика на финансовите нужди на местната власт да се отговаря чрез т. нар. изравнителна субсидия.
Подобен механизъм не само би засилил гъвкавостта на общините да финансират проектите, необходими на местните общности, за промотиране на региона и привличане на инвеститори, но и би увеличил предвидимостта и разчетността на финансирането за общините, посочват представители на местната власти и експерти.
Споделянето на една пета от приходите от подоходния данък би насочило към общините финансиране, оценявано от експертите от ИПИ на 850 млн. лева годишно.
Основното възражение, което идеята среща, е дали, ако част от подоходния данък остава в общините, то от това няма да спечелят големите общини, а малките да загубят, посочва Ганев. По думите на експерта все пак трябва да се има предвид, че качеството на живот в регионите се определя от големия град. Икономическите центрове променят регионалната карта, а същевременно подобен тип преотстъпване на средства би позволило много по-голям ресурс за изравнителен механизъм, който обаче да бъде насочен към малките и бедни общини, а не към всички, посочва Ганев.
Подобна промяна не означава коренна реформа на действащата система, която е модерна и се е доказала като устойчива, а по-скоро би я доразвила, според експерта.
За реализирането й би била необходима сравнително малка законодателна промяна, макар и от техническа гледна точка да е нужна известна работа в рамките на Националната агенция по приходите (НАП), уточнява той.
В лентата участват представители на местната власт от различни типове общини - кметовете на Габрово, Троян и Полски Тръмбеш, заместник-кметове на Столична община и Пловдив, представители на Община Стара Загора, както и представители на Националното сдружение на общините и различни хора по места.
Поставя се фокус върху ролята на общините в живота на всеки гражданин, регионалната икономика и усилията на местната власт да привлича инвестиции, зависимостта от държавата и европейските средства за публични инвестиции по места, пътя към по-голямата финансова автономност на общините.
/ЦМ/