Европейският парламент иска да направи общата външна политика на ЕС по-силна и по-ефективна, заяви на брифинг евродепутатът Дейвид Макалистър

AV 17:50:31 15-02-2022
GG1746AV.011
ЕС - ЕП - външна политика

Европейският парламент иска да направи общата външна политика на ЕС по-силна и по-ефективна, заяви на брифинг евродепутатът Дейвид Макалистър


София, 15 февруари (Илиян Могиларски от БТА)
Европейският парламент иска да направи общата външна политика и политика за сигурност на Европейския съюз по-силна, по-ефективна, по-способна за действие, а също по-демократична и по-прозрачна. Това каза днес евродепутатът Дейвид Макалистър на брифинг, организиран от Бюрото на ЕП в Берлин.
"Би било силен сигнал, ако за това има широк междупартиен консенсус", заяви Макалистър преди планирано за тази седмица обсъждане и гласуване в ЕП на доклада за 2021 г. по прилагането на общата външна политика и политика за сигурност на ЕС.
Макалистър, който е председател на комисията по външни работи на ЕП и докладчик по доклада за 2021 г., посочи, че едно конкретно предложение е да се гласува с квалифицирано мнозинство в областта на общата външна политика и политика за сигурност.
"По този начин ЕС би могъл да стане по-гъвкав и по-способен за действие по външнополитическите въпроси", каза евродепутатът от германския Християндемократически съюз и Европейската народна партия.
Според него "от решаващо значение е политическата воля на всички 27 държави членки, за да придобие ЕС водеща роля в глобалното съревнование между суперсилите".
Той отбеляза, че, за да засили своята роля на световната сцена, ЕС би трябвало да осъществи пет необходими мерки във външната политика и политиката за сигурност, които са описани в доклада.
Първо, поемане на водеща роля в укрепването на многостранните партньорства по глобални приоритети, както и в защитата и насърчаването на демокрацията и правата на човека по света.
Второ, подобряване на процеса на вземане на решения в ЕС и по-ефективно използване на инструментите на твърдата и меката сила на общността, включително чрез въвеждането на гласуване с квалифицирано мнозинство при вземането на решения в областта на външната политика.
Трето, постигане на европейски суверенитет чрез последователно взаимно обвързване на външните дейности и вътрешните политики на ЕС, съчетаване на способността да се действа самостоятелно, ако е необходимо, с готовността да се преследва стратегическа солидарност с единомислещи партньори.
Четвърто, по-нататъшно разработване на регионалните стратегии, включително дипломатическа и икономическа ангажираност и сътрудничество в областта на сигурността.
Пето, засилване на демократичния надзор, контрола и отчетността и на парламентарното измерение на общата външна политика и политика за сигурност на ЕС.
На брифинга, озаглавен "Външната политика на ЕС: преглед и перспективи", се изказа също така евродепутатът от германската партия "Съюз 90/Зелени" и член на групата "Зелени/Европейски свободен алианс" в ЕП Райнхард Бютикофер.
"Докладът "Макалистър" отразява нарастващата подготвеност на ЕП да отговаря по уверен начин на разнообразните международни предизвикателства към ЕС от авторитарни режими като Китай и Русия", заяви Бютикофер, който е докладчик в сянка и председател на делегацията на ЕП за отношенията с Китай.
По думите му докладът подчертава важното значение на европейската сплотеност. Документът също така предполага, че "суверенитетът на Европа най-добре може да бъде укрепен чрез тясно сътрудничество с единомислещи страни извън ЕС", каза той.
"Общата външна политика на ЕС не е свободноизбираем предмет, тя е част от задължителната програма", заяви Бютикофер.

/ГГ/