Осигуряване на денонощна физическа охрана на сградата на Българска телеграфна агенция

14:28:08 21.10.2019 Решение | .pdf

14:28:24 21.10.2019 Покана | .pdf

14:28:30 21.10.2019 Приложения | .rar

11:57:20 12.11.2019 Протокол № 1 | .pdf

12:00:42 12.11.2019 Съобщение до участници | .pdf

27.11.2019 15:24:08 Протоколи от проведени преговори | .pdf

27.11.2019 15:24:59 Протокол № 2 | .pdf

27.11.2019 15:25:02 Доклад от работата на комисията | .pdf

27.11.2019 15:25:06 Решение за избор на изпълнител | .pdf

20.01.2020 16:11:16 Договор | .pdf

20.01.2020 16:11:18 Обявление за възложена поръчка | .pdf