Периодична покупка на бензин А-95 Н, бензин А-98 и дизелово гориво за нуждите на автомобилния парк на БТА

    15.02.2019  17:22:12 Обява | .pdf

    15.02.2019  17:22:40 Информация за публикувана обява | .pdf

    15.02.2019  17:23:24 Документация | .doc

    13.03.2019  13:46:02 Информация за удължаване на срока за получаване на оферти | .pdf

    13.03.2019  13:48:23 Съобщение за отваряне на оферти | .pdf

    21.03.2019 14:42:02  Протокол 1 | .pdf

   10.05.2019  13:11:16  Договор | .pdf