Доставка на вода (минерална или изворна), при условията на бартерна сделка, срещу предоставяне на реклама

15.02.2019  17:14:28 Обява | .pdf

15.02.2019  17:15:37 Информация за публикувана обява | .pdf

15.02.2019  17:15:45 Документация | .doc

19.03.2019  13:16:39 Информация за удължаване на срок | .pdf

19.03.2019  13:17:28 Уведомление за отваряне на оферти | .docx

04.04.2019  13:25:38 Съобщение за прекратяване на процедура | .pdf