Доставка на 1 (един) брой лек автомобил за нуждите на БТА

08.06.2018    Обява | .pdf


08.06.2018    Информация за публикувана обява | .pdf


08.06.2018   Документация | .pdf


08.06.2018    Образци на документи | .docx


19.06.2018    Информация за удължаване на срока за получаване на оферти | .pdf

02.07.2018    Протокол 1 | .pdf