Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа


20.11.2017 Заповед | .pdf


20.11.2017 Обява | .pdf


20.11.2017 Информация за публикувана обява | .pdf


20.11.2017 Документация | .pdf


20.11.2017 Образци на документи | .docx

01.12.2017 Информация за удължаване на срока за приемане на оферти | .pdf

20.12.2017 Протокол | .pdf

17.01.2018 Договор | .pdf

15.01.2019 Допълнително споразумение | .pdf