Доставка на компютърна техника за нуждите на БТА и гаранционно обслужване

ОБЯВА | .pdf

ДОКУМЕНТАЦИЯ | .docx

ЗАПОВЕД | .pdf

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти | .pdf

ПРОТОКОЛ | .pdf

ДОГОВОР | .pdf