Предоставяне на цифрова мобилна телефонна услуга клас “GSM” и свързани специализирани услуги по ползването на мобилни телефонни мрежи

ОБЯВА | .pdf

ДОКУМЕНТАЦИЯ | .docx

ПРОТОКОЛ | .pdf

ДОГОВОР | .pdf