Почистване на сградата на БТА в гр. София, бул.Цариградско шосе №49 и прилежащите й части.

ЗАПОВЕД  за избор на изпълнител  за предоставяне на услуги с предмет: „Почистване на сградата на БТА в гр. София, бул.Цариградско шосе №49 и прилежащите й части". | .pdf

ДОКУМЕНТАЦИЯ - .pdf

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 - Техническо предложение | .pdf 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - Декларация | .pdf 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 - Техническа спецификация  | .pdf  

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 - Указания | .pdf 

Съобщение -  .pdf 

Публична покана АОП ID 9048456

ПРОТОКОЛ | ЗАПОВЕД | .pdf