Цени за наем и услуги

А. НАЦИОНАЛЕН ПРЕСКЛУБ В ГР. СОФИЯ

Основни услуги

Цена в лева,

без ДДС

Цена в лева,

с ДДС

1. Наем зала за пресконференции
(озвучителна техника, покана до медиите, онлайн излъчване на проявата)

220 лв./1 час

264 лв./1 час

отстъпки за ползване на залата над 2 часа

 

15% от 3 до 5 часа

15% от 3 до 5 часа

20% от 6 и повече часа

20% от 6 и повече часа

отстъпки при сключен договор за дългосрочно сътрудничество

от 20% до 40 %/1 час

от 20% до 40 % /1 час

2. Наем зала за организации на ученици, студенти, пенсионери, социално слаби, хора с увреждания и болни

50 лв. /1 час

60 лв. /1 час

3. HD Видеозапис (формат: MP4)

40 лв. /1 час

48 лв. /1 час

4. Аудиозапис

20 лв. /1 час

24 лв. /1 час

5. Водещ

80 лв. /1 час

96 лв. /1 час

6. Копирни услуги /ксерокс и принтиране/

0.25 лв. /1 стр.

0.30 лв. /1 стр.

7. Фотоуслуги

 

 

снимка на CD – експресна         

5 лв.

6 лв.

фоторепортер

10 лв.

12 лв.

8. Превод

по тарифа на преводача

по тарифа на преводача

9. Мониторинг на ежедневници за проведената проява

50 лв.

60 лв.

10. Ползване на технически средства (цена за 1 час)

 

 

видеоекран

20 лв.

24 лв.

мултимедиен проектор

 

 

- с лаптоп на клиента

50 лв.

60 лв.

- с компютър на БТА

80 лв.

96 лв.

Заб. В редки случаи външен лаптоп е възможно да не се свърже с мултимедийния проектор. Клиентите трябва да имат готовност с външен носител с резервни презентационни файлове в поддържаните от компютъра на Националния пресклуб формати:  PPT, PDF, DOC, JPEG (JPG), MP3, WAV, MPEG-4(MP4) , AVI, FLV, WMV.

 

 

11. Кабина за симултантен превод /с 30 бр. приемници и технически персонал/

200 лв.

240 лв.

12. Еднократна реклама

 

 

Странични табла (маса на водещите) - 1 бр. за 1 час

70 лв.

84 лв.

Банерфикс /предоставен от клиента/ (отстрани на рекламната стена) - 1 бр. за 1 час

100 лв.

120 лв.

13. Оповестяване на прессъобщение

150 лв.

180 лв.

Допълнителни услуги

 

 

14. Ползване услугите на кафе – бара

по ценоразпис

по ценоразпис

15. Кетъринг

по ценоразпис

по ценоразпис

16. Сценарий и имитационна тренировка

200 лв.

240 лв.

17. Семинари, конгреси, конференции, коктейли и др.

по цени на осн. услуги

по цени на осн. услуги

18. Организиране на прояви извън БТА

 

 

оповестяване на събитието и покана до медиите

150 лв.

180 лв.

акредитиране на журналисти

50 лв.

60 лв.

водещ на проявата

150 лв. /1 час

180 лв. /1 час

сценарий и имитационна тренировка

150 лв.

180 лв.

фоторепортер на БТА

100 лв. /1 час

120 лв. /1 час

 

 

 

 

 

Б. РЕГИОНАЛНИ ПРЕСКЛУБОВЕ

 

  1. Наем на зала за 1 час

 

- гр. Бургас

- гр. Варна

- гр. Велико Търново

- гр. Видин

- гр. Враца

- гр. Добрич

- гр. Кюстендил

- гр. Ловеч

- гр. Пазарджик

- гр. Плевен

- гр. Пловдив

- гр. Русе

- гр. Сливен

- гр. Стара Загора

- гр. Хасково

- гр. Шумен

Цена в лева,

без ДДС

70 лв.

60 лв.

50 лв.

60 лв.

60 лв.

40 лв.

40 лв.

40 лв.

50 лв.

50 лв.

70 лв.

50 лв.

50 лв.

60 лв.

50 лв.

50 лв.

Цена в лева,

с ДДС

84 лв.

72 лв.

60 лв.

72 лв.

72 лв.

48 лв.

48 лв.

48 лв.

60 лв.

60 лв.

84 лв.

60 лв.

60 лв.

72 лв.

60 лв.

60 лв.

При ползване на залата над 2 часа

отстъпка 20%

отстъпка 20%

Отстъпки при сключен договор или дългосрочно сътрудничество

от 20% до 50%

от 20% до 50%

2. Наем зала за организации на ученици, студенти, пенсионери, социално слаби, инвалиди и болни

25 лв. /1 час

30 лв. /1 час

3. Допълнителни услуги:

 

 

видеозапис от пресконференцията

20 лв. /1 час

24 лв. /1 час

поставяне на реклама

50 лв. /1 час

60 лв. /1 час

мултимедия /видеоизлъчване в залата/

20 лв. /1 час

24 лв. /1 час

онлайн излъчване на пресконференцията

по договаряне

по договаряне

 

При отказ от точно заявен час и ден за ползване на залата се заплаща такса в размер на: 50 % от сумата при отказ от 2 до 5 дни преди събитието, и 100 % от сумата при отказ един ден преди събитието.

При наемане залата за повече от 2 часа, заплащането става предварително. 

 

 

БТА има право да откаже наемане на пресклуб, когато ще бъде използван за събития, които противоречат на действащото в Република България законодателство и професионално-етичните норми за журналистическата дейност съгласно Етичния кодекс на БТА, Етичния кодекс на българските медии, разработен от Фондация "Национален съвет за журналистическа етика", и Националните етични правила за реклама и търговска комуникация, разработени от Сдружение "Национален съвет за саморегулация".

 

ЦЕНИ ЗА РЕКЛАМА В МРЕЖАТА ОТ ПРЕСКЛУБОВЕ НА БТА